Yeşil Fikir, Karbon Kredisi

 
yeşil fikirkarbon kredisi nedir?hizmetlerimizreferanslariletişim
 

hizmetlerimiz

Sunduğumuz hizmetleri üç ana başlık altında toplamak mümkün. Ilk olarak Türkiye’nin mevcut Kyoto Protokolü’ndeki konumundan ötürü gönüllü emisyon azaltımı kapsamına giren projelere yönelik hizmet veriyoruz ve Yeşil Fikir olarak müşterilerimizin gerçekleştirmiş oldukları gönüllü karbon emisyonu azaltımlarını paraya çevirmelerine yardımcı oluyoruz. Sera gazı salınımını düşürecek projelerin uluslararası geçerliliği olan standartlardan birine uygun olarak emisyon azaltımının dokümantasyonu ve kaydını yaparak mali varlıklar olan karbon kredilerinin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Bu sürecinin başından sonuna kadar tüm sorumluluğunu üstlenerek müşterimizin üzerine düşen yükü minimize ediyor ve kendi asli işine odaklanmasına imkan tanıyoruz.

Diğer bir uzmanlık alanımız ise Kyoto Protokolünün bir sonucu olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS) ve dinamikleri. 2008 yılı itibariyle hacmi 67 milyar avroya ulaşan bu sistemin en aktif proje geliştirme ve aracılık firmalarından biri olan ortağımız Vertis’in katkılarıyla gerekli tüm bilgilendirme, başvuru, yazışma, raporlama, izleme ve doğrulama işlemlerini müşterimiz adına gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca sunduğumuz brokerlik hizmetiyle EU ETS içinde emisyon yükümlülüklerini yerine getirmek için ya da gönüllü emisyon azaltım projeleri sonucu sahip olduğu karbon kredilerini satmak veya karbon kredisi almak isteyen firmalara en avantajlı koşullarda işlemlerini gerçekleştirme imkânı sağlıyoruz. Vertis’in uluslararası kredi dağıtım ve pazarlama ağına olan erişimimizle internet üzerinden açık arttırmalar düzenleyerek ya da ikili antlaşmalar yaparak müşterilerimizin en iyi şartlarda kredilerini satmasını sağlıyoruz.